Lingonens hälsoeffekter

Dr Olle Haglund har studerat lingonens hälsoeffekter och reder här ut begreppen kring antioxidanter och fria radikaler, samt lyfter fram lingonet som den bästa antioxidanten.

olle haglundI dag är antioxidanter och fria radikaler mycket heta områden inom den medicinska forskningen. Ständigt kommer nya preparat, juicer och andra produkter som påstås vara superantioxidanter. Man talar om ”Superberries”. Kunskaperna hos gemene man om antioxidanter och fria radikaler är mycket låg.

Vid en undersökning för några år sen visade sig endast cirka 1 procent kunna ge en bra definition. Området är komplicerat och även experterna tvistar. Uppfattningen är ofta att alla antioxidanter är nyttiga och att alla fria radikaler är skadliga. Så är det inte!

Här kan du läsa den intressanta artikeln av Olle Haglund: lingon_halsoeffekter