Äter du tillräckligt med antioxidanter?
Med ett enkelt stick i fingret kan man i mikroskop avläsa graden av fria radikalskador i blodet.

Självtest av Fria Radikaler
Beställ ett självtest och få det direkt hem i brevlådan. Följ instruktionerna som medföljer. Eller läs mer här…
Sänd tillbaka provet till oss i det medföljande returbrevet. Porto betalt. Inom 2 veckor får du svar via brev. Där medföljer ett kostförslag baserat på dina resultat.

Beställ ditt självtest här…
atom
Vad är fria radikaler?
Man kan säga att antioxidanterna fungerar som ett slags rostskydd för kroppen. Ett skalat äpple blir snabbt brunt. Det är på grund av angrepp av syreradikaler
(fria radikaler) från luften.

Fria radikaler är även en restprodukt som bildas vid ämnesomsättningen. När vi äter, motionerar och till och med när vi sover, blidas det fria radikaler.
De fria radikaler ökar kraftigt vid stress och andra påfrestningar i vardagen. Det är aggressiva molekyler som lätt reagerar med olika ämnen i kroppen och
skadar DNA-molekylerna i våra celler.

Det enda som kan stoppa dess framfart är antioxidanter. Därför är det viktigt att man vet att man får i sig tillräckligt av dessa.

Antioxidanter
Födoämnen som innehåller mycket antioxidanter är bär/bärpulver, frukt och grönsaker (ej upphettade). Högst koncentration av antioxidanter finns i skalet.
Det är bärets/fruktens/grönsakens solskyddsfaktor.

Tänk på att om det inte har fått mogna i solljus finns heller inte mycket antioxidanter där…
Mest antioxidanter finns i bär. Detta för att skalmängden blir större av bär än av samma mängd frukt eller grönsaker.

atom

Hur går självtestet till?

  • Rengör fingertoppen med medföljande tvättservett.
  • Ta ett blodprov med hjälp av medföljande nål, tryck fram en droppe blod.
  • Låt droppen sitta på fingret i 15-20 sek. Tryck sedan glaset snabbt mot bloddroppen så att du får 5-6 blodavtryck på rad längsefter glaset.
  • Låt torka 10-15 min.
  • Placera glaset i behållaren och skicka tillbaka det till oss tillsammans med ditt ifyllda Hälsoformulär i det frankerade brevet.

Hur går analysen till?
När röda blodkroppar skadas, kan de inte effektivt utföra sitt arbete att transportera syre. Cellerna blir stela och sköra och går lätt sönder när de utsätts för syre.
Om många blodkroppar är skadade ser man i mikroskopet tomma partier i form av ”vita sjöar”. Detta kallas fragilitetstest (test av skörhet hos blodkropparna).

Vi mäter graden av skada genom att i mikroskopet räkna antalet ”vita sjöar” enligt en skala från 0 – 50 poäng, där 0 betyder inga synliga sjöar och 50 betyder maximalt antal sjöar.

0 poäng = utmärkt. Du har mycket bra försvar mot fria radikaler.
1 – 10 poäng = Normalt.
11 – 18 poäng = Lätt förhöjt. Tag gärna antioxidanter.
19 – 25 poäng = Måttligt förhöjt. Indikation för antioxidantbehandling.
26 – 35 poäng = Starkt förhöjt. Viktigt förstå orsaken. –”– .
36 – 50 poäng = Mycket starkt förhöjt. –”– . –”– .

Vi rekommenderar att du väntar i ca 4 mån ifall du vill göra ett uppföljande prov.

Beställ ditt självtest här: Till Butiken