Kosttillskottsfanatiker är friskast!

Forskning kosttillskott. Den som skrattar bäst skrattar sist. 1 Enligt en studie som publicerats i The Nutrition Journal 2 kommer folk som intar kosttillskott sannolikt att få sista skrattet. Personer som i snitt intar 17 olika kosttillskott dagligen visar sig nämligen vara mycket friskare än de som endast intar ett kombinationstillskott – eller som inte tar några kosttillskott alls.

Detta är första gången som forskare undersökt mätbara hälsoparametrar hos konsumenter som intar en bred uppsättning av olika kosttillskott, bland annat vitamin C, E och D, fisk- eller linfröolja, lecitin, Q10, glukosamin och B-komplex. Nära 9 av 10 av dessa kosttillskottsentusiaster intog tjugo eller flera olika näringspreparat dagligen under årets gång.

Även om hälften av alla vuxna amerikaner äter någon form av kosttillskott, använder nästan hälften bara en enda typ av tillskott, som oftast är ett billigt kombinationstillskott.

Studien jämförde 602 vuxna som inte intog kosttillskott med 176 vuxna som tog ett kosttillskott (dagligen eller varannan dag, och där detta kosttillskott var oftast ett multivitamin) och 278 personer som tog flera olika kosttillskott dagligen.

Resultaten är häpnadsväckande. Tvärtemot väntade biverkningar och överdoseringar såg forskarna att personer som intar många olika kosttillskott dagligen ofta har optimala näringshalter.

table-1

ägre bland personer som intog många kosttillskott jämfört med de övriga.
Risken för diabetes var 73 % lägre, hjärtkärlsjukdom 52 % lägre och enligt frågeformuläret var den egna bedömningen av hälsostatus till 74 % ”god eller utmärkt” jämfört med gruppen som inte intog kosttillskott. Flera mätbara tester utfördes som visade att gruppen som intog många kosttillskott hade förstklassig hälsa.


Halten av ferritin, lagringsformen av järn, var mycket högre i serum hos personer som inte intog kosttillskott (198) och de som intog ett kosttillskott (205) än hos storkonsumenterna (117 µg/l blod).

Höga lagringshalter av järn har förknippats med leversjukdom, diabetes, sjukdomstillstånd i hjärnan och hjärtat samt tendens till infektion.

Vanliga multivitaminer innehåller oftast järn, medan de som intar många olika näringsämnen får i sig extrakt från frukt, bär, druvor och kli som hämmar överabsorption av järn.

Karotenoidhalter i serum (betakaroten, lykopen, lutein) var tre gånger högre bland de som tog flera kosttillskott än de som inte tog kosttillskott och två gånger nivån hos de som intog ett kosttillskott.
E-vitaminhalten bland flertillskottsanvändarna var mer än dubbelt så hög som hos de övriga grupperna.

Gruppen som intog många kosttillskott hade dessutom märkbart högre halter av det goda HDL-kolesterolet, lägre triglycerider och C-reaktivt protein samt lägre blodtryck – som alla är markörer för god hjärtkärlhälsa – än de övriga deltagarna i studien.

Denna studie skingrar den vanliga åsikten om att kombinationstillskott av typen ”en-om-dagen” räcker för att åtgärda brister på livsviktiga näringsämnen.

Referenser

  1. Sardi, Bill ”Dietary Supplement Fanatics Healthiest Of All” © 2007 Knowledge of Health, Inc.
  2. Block, Gladys et al, “Usage patterns, health, and nutritional status of long-term multiple dietary supplement users: a cross-sectional study.”  The Nutrition Journal, 6: 30, 2007.

Källa: kanariefåglarna.com