Fluor

Fluor stör syntesen av kollagen och leder till nedbrytning i ben, muskler, hud, brosk, lungor, njure och strupe.
Fluor förvirrar immunsystemet och får det att gå till angrepp mot kroppsegna vävnader, och ökar tumörernas tillväxthastighet hos cancerbenägna personer.
Fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet.
Fluor hämmar sköldkörtelns funktionsförmåga.
Fluor har en nedbrytande effekt på olika vävnader i kroppen.
Fluor främjar utveckling av bencancer.
Fluor påskyndar åldringsprocesser i kroppen.
Nedsväljning av fluor från tandsköljnings- o andra preparat hos barn är extremt riskfyllt för den biologiska utvecklingen.
Fluor minskar intelligensutvecklingen i den mänskliga hjärnan och kan möjligen leda till inlärningssvårigheter mm.
Fluor lagras i hjärnan och kan med tiden nå skadliga nivåer.
Innehållet av fluor i en tandkrämstub är tillräckligt för att döda ett tolvkilos barn. I USA är tandkrämstuber med fluor försedda med varningstext.
Fluor påverkar Hippocampus – ett område i hjärnan – och har använts för att manipulera människors beteende och humör, t ex bland krigsfångar.
Fluor har föga eller ingen positiv inverkan på tandstatus hos människor. Det kan ge missfärgningar och sköra tänder, samt försena tandskiftet hos förskolebarn.
Fluor är särskilt giftigt i samband med aluminium – t ex i konservburkar (läskedrycker), tandkrämstuber innehållande aluminium, etc.
Källa:klokast.se

Mer om fluor

Batelle Research Institute, Columbus, Ohio, visade år 1989 att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne. Forskningen var beställd av National
Cancer Institute i USA, men tystades ned när den blev klar. Det finns inte någon forskning som kan stödja teorin att fluor förebygger karies.

Att fluor skulle skydda mot karies är alltså en stor myt. Det är samtidigt en enorm olycka. Natriumfluorid försämrar tänderna med 50 %, ökar antalet
mongoloida barn med 12 % och antalet människor med Alzheimers sjukdom.

Samtidigt kan man i den svenska pressen läsa den lögnaktiga propagandan: “Dagliga fluorsköljningar räddar dåliga tänder”. Redan före och under andra världskriget fann tyska forskare att om man gav nervgiftet natriumfluorid till människor, så blev de passiva och fogliga. Natriumfluorid skadar nämligen hjärnans kontakt med hjärnbanken.

År 1939 framställde vetenskapsmän i Berlin nervgasen sarin som innehåller fluor.
År 1940 började de sovjetiska myndigheterna använda fluoriderat vatten i koncentrationslägren för att framkalla psykisk desorientering hos politiska fångar.
År 1942 blev Tyskland världens största producent av aluminium. Dess avfallsprodukt blev natriumfluorid, som man började använda på fångarna i koncentrationslägren.
År 1947 utmämndes ALCOAs advokat Oscar Ewing till chef för den amerikanska underrättelsetjänsten Federal Security Agency och han utnyttjade sitt inflytande så, att man i USA började fluorera dricksvatten.

IG Farben, som satte igång denna forskning, finns kvar under andra namn. Dess dotterbolag Crest tillverkar tandkräm. Nu finns det nämnda giftet i de flesta tändkrämer och i USA blandar man det i dricksvattnet.

Aluminiumtillverkarna (framförallt ALCOA som kontrolleras av frimurarfamiljen Mellon) får ett enormt överskott av natriumfluorid, som är avfall efter tillverkningen av aluminium. Den breda allmänheten vet inte att tänderna kan skyddas av kalciumfluorid, som inte är ett gift. Myndigheterna är inte intresserade av att lämna uppgifter därom.

Professor Olof Lindahl avslöjade i sin sista bok “Recept på hälsa”, Stockholm 1990, 2. 104-112, fluorbedrägeriet i kapitlet “Fluorförgiftning”:
Tron på fluorets välsignelsebringande förvillelser i vår tid.

I själva verket är fluor i de doser som rekommenderas (1 ppm) på sikt ytterst skadligt. En ppm (miljondel) betyder att det är en del fluor på 1 000 000 delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.

I en i USA frisläppt rapport fastslås att det är definitivt bevisat att fluor framkallar skelettcancer. Detta torde medföra att alla tillsatser av fluor, t ex i tandkräm, blir förbjudna. En majoritet av tandläkare liksom allmänheten tror på denna farliga (fluor) propaganda.

Fluor är ett starkt enzymgift. Enzymerna är kroppens smörjolja som möjliggör alla kemiska reaktioner. Utan enzymer stannar hela ämnes-omsättningen, livsprocessen saktar upp och vi dör. Dåliga och skadade enzym gör att allt fungerar sämre. Fluor gör att arvsmassan i DNA får en felfunktion och att bindväven blir degenererad och försvagad. I en rad djurförsök har det visats att spermierna får kromosomskador.

Olof Lindahl fastslog: “Även hos människan har man spårat ett samband vid den medfödda sjukdomen Downs syndrom (mongolism) Hos vanliga celler ökar risken för cancer. Redan halter över 0,5 ppm är klart skadliga… Givetvis bör man undvika fluoriderad tandkräm.

Fluorpropagandan under 1900-talets mitt är ett exempel på hur lätt det medicinska etablissemanget lurar sig själv och låter sig luras av pseudo-vetenskaplig propaganda och felaktiga observationer.

Fluor är ett av de giftigaste ämnen människan känner. Myten om att fluor är ofarligt i små doser skapades av de vetenskapsmän som sysslade med atombombsprogrammet. Bevisen för hälsoriskerna med fluor censurerades av amerikanska Atomenergikommissionen med hänvisning till nationens säkerhet. Dokumenten om det farliga fluoret har totalt ignorerats av massmedierna. Fluor finns även i bekämpningsmedel.

Källa: www.politiken.biz