Håll vikten med frukt och bär

posted in: Hem | 0
Håll vikten med frukt och bär

Genom att regelbundet äta frukt och bär kan du lättare hålla vikten.

Håll vikten med frukt och bär
Frukt, grönsaker och bär innehåller flavonoider, en sorts naturliga ämnen som verkar som antioxidanter i kroppen.

Flavonoider har tidigare kopplats till viktminskning, men då främst den flavonoid som finns i grönt te. I en studie vid Harvard ville man därför undersöka sambandet mellan intaget av sju flavonoidtyper och viktförändring.

Studien omfattade mer än 124000 män och kvinnor under 24 år. Deltagarna självrapporterade sin vikt, livsstilsvanor, kostvanor och eventuella nyligen diagnostiserade sjukdomar via enkäter under åren 1986 och 2011.

Resultaten visar att en ökad konsumtion av flavonoider förknippas med mindre viktuppgång. Det största sambandet sågs för antocyaniner, flavonoider, polymerer och flavonoler.

Blåbär och jordgubbar var den huvudsakliga källan till antocyaniner, medan flavan-3-oler och deras polymerer huvudsakligen kom från te och äpplen. Apelsinjuice och apelsiner var de viktigaste källorna till flavanon och flavones medan te och lök var de viktigaste källorna till flavonoler.

Forskarna tog hänsyn till en rad kost- och livsstilsfaktorer som skulle kunna påverkat resultaten, som rökning och fysisk aktivitet. man såg att resultaten var konsekvent mellan män och kvinnor och olika åldrar.

 

Källa: Sund.nu