Jordgubbspulver

posted in: Antioxidanter | 0
Jordgubbspulver

Att jordgubbspulver och vanliga jordgubbar inte bara är goda utan också nyttiga visar allt fler studier om frukter och bärs innehåll av olika hälsobefrämjande ämnen. Under senare år har kunskaperna ökat dramatiskt om bärens betydelse för hälsan. Nedan återges i korthet några intressanta fakta kring jordgubbar.
Från Bärfrämjandet av Kimmo Rumpunen, SLU.

Jordgubbar har hög halt av många olika antioxidanter
Jordgubbspulver innehåller många olika ämnen med antioxidativ verkan särskilt olika polyfenoler (antocyaniner, ellagsyra/ellagitanniner) och vitamin C. Totala halten antioxidanter är exempelvis 5-10 gånger högre i jordgubbar än i äpple. Innehållet av anthocyaniner (det röda färgämnet) och den totala antioxidativa aktiviteten ökar med mognadsgraden.

Ju rödare bär desto mer antioxidanter.
En nyligen publicerad klinisk studie som genomförts i Kanada och USA visar att ett dagligt tillskott av jordgubbar (ca 450 g) kan minska oxidativ skada på LDL-kolesterol (det “onda kolesterolet”) och därmed minska kolesterolets skadliga effekter på blodkärlen. Effekten förmodas bero på att jordgubbarna tillför olika antioxidanter.

Jordgubbar är, liksom hallon, björnbär och hjortron, en mycket rik källa på ellagsyra som annars inte förekommer i de frukter och bär som vi vanligen konsumerar.

Ellagsyra har i åtskilliga in vitro och djurförsök visat kraftfulla anticarcinogena effekter mot bland annat levercancer, lungcancer och cancer i matstrupe. Nyligen har man i djurförsök även sett att ellagsyra motverkar hudskador av UV-ljus (i form av minskade skador på kollagen och minskad inflammation) vilket i sin tur minskar bildningen av rynkor.

Hos jordgubbar finns ellagsyran både i kärnorna och i fruktköttet medan den hos hallonen mest förekommer i kärnorna. Innehållet varierar beroende på sort och olika miljöfaktorer.

Jordgubbar är en mycket rik källa för vitamin C
Jordgubbar innehåller mer vitamin C än apelsin. En portion jordgubbar (125 g) kan ge mer än rekommenderat dagligt intag (=75 mg) av vitamin C. Innehållet av vitamin C ökar med mognadsgraden – ju rödare jordgubbarna blir desto högre blir också C-vitamininnehållet. Eftersom jordgubbspulver är frystorkat bevaras C-vitaminet bra.

Innehållet varierar hos olika sorter. Honeoye har till exempel högre halter än S. Sengana. Vid kyllagring av jordgubbar upp till 3 dygn sjunker C-vitamininnehållet endast marginellt.

Jordgubbar är rika på folat (B-vitamin)
En portion jordgubbar ger ca 25% av dagsbehovet (=200 mikrogram) av folat. Folat är ett viktigt vitamin som bland annat behövs för bildningen av röda blodkroppar och för normal fosterutveckling under graviditeten. Innehållet av folat varierar hos olika jordgubbssorter men bevaras i stor utsträckning vid kyllagring.

Sammanfattat av Kimmo Rumpunen forskare och växtförädlare, SLU Balsgård
Läs här om varför det är så viktigt med antioxidanter…

Jordgubbspulver passar utmärkt till somriga smoothies! Prova även att ta jordgubbspulver i fil eller yoghurt.
Köpa Jordgubbspulver: Till Butiken