Storartad studie på vårt blåbärspulver

posted in: Hem | 0
Blåbär studie
Blåbärspulver förbättrar återhämtning efter hjärtinfarkt och sänker också det dåliga kolesterolvärdet!

Örebro Universitet har gjort en studie med vårt blåbärspulver på personer som fått hjärtinfarkt.

Så här berättar dom om studien: Patienter som påbörjade ”behandling” med blåbär inom 24 timmar
efter hjärtinfarkt utöver vanlig medicinsk behandling och som stod kvar på detta utvisade större förbättring
vid ett standardiserat 6-minuters gångtest efter 2 månader jämfört med patienter som enbart fick vanlig
medicinsk behandling.
Patienterna i blåbärsgruppen hade också lägra nivåer av oxiderat LDL-kolesterol
som är en viktig markör för blodlipider och inflammation.
Här kan du läsa studien i sin helhet.