Pau Darco (lapacho) Trädet

Pau Darco

Kärt barn har många namn
Pau Darco, Lapacho och Ipe Roxo är bara några av namnen på detta populära indiante.
Barken från Pau Darco-trädet är ett urgammalt naturmedel som Inkaindianerna använde redan för 1000 år sedan. I Europa beskrevs Lapacho år 1385 i en bok i ett kloster i Makedonien.
Gandhi praktiserade under 30 år Yoga och drack då Pau Darco.
Det innehåller mycket mineraler och spårämnen och andra verksamma substanser.

Lapacho-trädet har mycket stor motstånds- kraft mot angrepp av svampar, sporer och virus. Blommorna t.o.m. äter insekter. Den inre barken innehåller bl.a. ett kraftfullt antibiotiskt ämne samt järn i lättupptaglig form och ytterligare ett 20-tal mineralämnen.

Pau Darco är full av mineraler, spårämnen och andra verksamma substanser, bl.a ett antibiotiskt ämne. Det innehåller en kraftfull antioxidant som hämmar fria radikaler.
Lapacho-te kan drickas dagligen som en mineralrik dryck. Även utvärtes till baddning och tvättning.

Trädet kallas ibland även LaPacho, Taheebo eller Ipe Roxo.

Kontra- Indikationer:
Rekommenderas inte vid ordination av antikoagulerande medel, såsom warfarin.
Här finns mycket information OBS på engelska

Till Butiken