pH-Badsoda

ph-badsoda

pH-Badsoda – Ta dig ett skönt bad med denna badsoda. Värk, ödem, kramper och stelhet är i de flesta fall syraöverskott.

Produktegenskaper

Eftersom badsoda gör vattnet mer basiskt än din kropp uppstår en så kallad osmotisk reaktion (diffusion), vilket i praktiken innebär en utjämning mellan två
vätskor på var sin sida om ett membran – i detta fall din hud! På så sätt drar badsodan ut kroppens syraöverskott i badvattnet och höjer pH-värdet i din kropp.
Vid terapi rekommenderar vi att du badar i sodan en gång per vecka, annars
räcker det med någon gång per kvartal.

Rekommenderad dosering:
Tag 1 dryg msk pH-badsoda till varje fot-/handbad. Rör ut i varmt vatten.Tag 1 dl pH-badsoda till varje karbad. Helst klorfritt vatten.
Använd så varmt vatten du tål, dock max 39 grader (för att slippa blodtrycksfall).
Bada i ca 20 minuter, lägg i sodan i de sista 5 minuterna.
Duscha sedan noga.
Hudborsta och massera hela kroppen under vattnet under badets gång speciellt händer och fötter.
Har Du skrovlig hud, lägg i 2 dl grönsåpa i början av badet.
Vid terapi – bada i sodan ungefär var 7:de dag, annars någon gång i kvartalet.

Vi provar:
Detta rekommenderas verkligen. Huden känns som ny efter ett varmt bad med pH-soda.
Skönt fotbad för trötta fötter.

Innehåll
500g. 92 % kristallsoda – NaCO3 samt 8 % basisk kalcium/magnesium karbonat – CaMgCO3.
För att handla: Till Butiken