pH-stickor – Lackmuspapper

pH-stickor

Testa din egen surhetsgrad! Doppa en pH-sticka i morgonurin. Ögonvitorna är oftast vitare på en ickeförsurad, ja då är de rent av som det heter – ögonvitor. Lackmuspapper är en pappersbit med en vattenlöslig blåviolett färg. Det färgas rött under sura förhållanden och blått under basiska (alkaliska) förhållanden.

Syra-bas balansen

De flesta människor är försurade (har lågt pH-värde). Sjuka människor har ofta ett väldigt lågt pH-värde i kroppen. En felaktig syra-bas balans påverkar alla funktioner i kroppen, bl.a. energiproduktionen, immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet, avgiftningen och stressnivån. Därför påverkas de flesta symtom och sjukdomar positivt av att balansera kroppens pH-värde.
När läkare talar om kroppens syra-bas balans menar de kroppens kamp för att hålla blodets pH-värde, som är 7,35, konstant. När blodets pH-värde sjunker under 6,95 inträder koma. Syra-överskottet lagras på platser i kroppen där de inte kan ha negativ påverkan på blodets pH-värde, däribland bindväven, skelettet och cellerna. En felaktig syra-bas balans kan ge upphov till fibromyalgi, cancer, reumatiska sjukdomar, gikt etc. Det beror på att alla funktioner och kemiska reaktioner i kroppen styrs av enzymer. Dessa är helt beroende av kroppens pH-värde. De arbetar effektivast vid ett pH på drygt 7. När man avviker från det optimala pH-värdet arbetar enzymerna sämre och alla reaktioner sker långsammare. Till slut kan kroppen inte fungera som den ska, och på sikt uppstår sjukdomar. Om kroppen inte kan eliminera slagg och gifter lagras dessa i kroppen och du blir förgiftad. Lackmus är bra för pH-mätning av morgonurin. Tag prov i fem dagar på morgonen för att få ett medelvärde. Morgonens pH-värde i urinen bör vara minst 6,8 – 7,0.
För att handla: Till Butiken