Socker beroendeframkallande som heroin

posted in: Hem | 0
socker

 

Socker beroendeframkallande som heroin visar ny forskning. Studier på råttor visar tydligt att socker är lika beroendeframkallande som heroin. Forskare vid Princeton University har vetenskapligt dokumenterat hur socker påverkar hjärnans funktioner på råttor på samma sätt som kokain och heroin. Professor Bart Hoebel och hans medarbetare har studerat tecken på sockerberoende hos råttor under flera år. I deras tidigare forskning har man kunnat säkerställa två av tre kriterier för sockermissbruk i råttförsök.

Den senaste forskningen har fokuserat på begär och återfall och kompletterar på så vis missbrukarbilden.

– Om begäret efter socker verkligen är en form av missbruk, bör det finnas långsiktiga effekter i hjärnan hos sockermissbrukare. Ett okontrollerat begär och återfall är kritiska komponenter för missbruk, och vi har kunnat påvisa dessa beteenden hos sockermissbrukande råttor på ett antal sätt, säger Professor Hoebel.
Forskargruppen rapporterar om djupa beteendemässiga förändringar hos råttorna som genom experimentella förhållanden blivit beroende av höga doser socker.

Ökat begär efter socker
De råttor som haft en hög sockerkonsumtion och sedan förnekats socker under en längre period uppvisade ett kraftigt ökat begär efter mer socker än tidigare.

Råttorna arbetade hårdare för att få tillgång till socker igen och de konsumerade mer än tidigare när de väl fick tillgång till det igen. Deras begär efter socker hade ökat och dom uppvisade ett återfallsbeteende.

Råttorna drack också mer alkohol än normalt efter att deras sockerkonsumtion varit stoppad, vilket visar att missbruksbeteendet skapar förändringar i hjärnans funktion. Sockerbegäret öppnade upp för nya missbruksvägar såsom ett ökat alkoholintag.

Dom sockerberoende råttorna fick även en obetydlig dos amfetamin, så minimal att den vanligtvis inte har någon effekt, och blev hyperaktiva. Enligt forskarna är den ökade känsligheten en effekt av det långvariga sockermissbruket.

Professor Hoebels studie visar att råttor som äter stora mängder socker får liknande neurokemiska förändringar i hjärnan som vid bruk av kokain, morfin, amfetamin och nikotin.

– Hos vissa orsakar sockerberoende långsiktiga effekter i hjärnan och ökar benägenhet att ta andra droger som till exempel alkohol, säger Hoebel.

Hoebel och hans team har också funnit att signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan när råttorna fick dricka en sockerlösning. Signalsubstansen ger en kick i form av en känsla av välbehag och glädje, vilket ökar motivationen för drogen eller beteendet, i det här fallet socker, och genom upprepat intag eller upprepat beteende skapas ett beroende.

Förändringar i hjärnan och ökad tolerans
Forskarna begränsade råttornas tillgång till mat medan de sov och under de fyra första timmarna efter att de vaknat. Enligt forskarna kan det liknas vid att hoppa över frukosten. Resultatet blev att råttorna åt snabbt och drack en massa sockervatten när de väl fick tillgång till födan. Sockervattnet bestod av 10-procentig sackaroslösning och kan liknas vid läsk.

Man såg att dom hungriga råttorna som berusade sig på socker fick ett dopaminpåslag i hjärnan. Efter en månad hade hjärnan hos råttorna anpassat sig till de ökade dopaminnivåerna. Man såg också att de hade färre av en viss sorts dopaminreceptorer än de brukade ha och mer opioida receptorer.

Dessa dopamin och opioida signalsubstanser är inblandade i hjärnans belöningssystem. Forskarna såg förändringar i hjärnan hos råttorna liknande de hos kokain- och heroinberoende.

När forskarna tog bort råttornas socker sjönk dopaminnivåerna och de blev oroliga, ångestfyllda och tillbakadragna, vilket kan liknas vid abstinens.

Forskarna hoppas att forskningen så småningom kan få positiva konsekvenser för behandling av och ökad förståelse för behandling av ätstörningar såsom bulimi och hetsätning.
Källa sund.nu