Vad är en Antioxidant

posted in: Hem | 0
antioxidants

 

Vad är en Antioxidant? Att antioxidanter är viktiga har vi insett för länge sedan, men inte HUR viktiga. Att fria radikaler dessutom gör SÅ STOR skada, har vi heller inte begripit förrän nu. Här nedan har vi försökt göra en lättfattlig förklaring på hur vi har förstått att det fungerar.
Läs och begrunda…

Med stigande ålder bildas fler fria syreradikaler samtidigt som förmågan att ta hand om dem minskar. Detta leder till att små inflammationer och genetiska skador uppstår som bidrar till – eller orsakar flera av våra åldersrelaterade folksjukdomar. En av de främsta orsakerna till inflammation är skador av fria radikaler.

Inflammation kan ligga i grunden för både ledgångsreumatism och artros, och kan även vara en faktor vid allergier, astma, diabetes, hjärt-och kärl-sjukdomar och Alzheimers.


Vad är en fri radikal?
Det är en ostabil och elak molekyl som orsakar stor skada i våra kroppar. När en frukt ruttnar beror det på att det oxideras. Samma nedbrytande process äger hela tiden rum i människokroppen. Man skulle kunna säga att kroppen rostar inifrån. Man har t.ex. räknat ut, att det sker flera hundra skador på arvsmassan, DNA, i varje cell varje dag.

Fria radikaler är atomer som saknar sitt elektronpar. Fria radikaler försurar kroppen.

Hur uppkommer den?
2 till 5 procent av syret vi andas bildar fria radikaler. Syret vi behöver för att överleva dödar oss sakta. Ju mer energi vi behöver och ju mer vi äter desto fler fria radikaler bildas.

Solning, stekt mat, stress, förbränning i våra celler, alltså vid ämnesomsättningen, mediciner och rökning är bara några exempel på när det bildas extra mycket fria radikaler i våra kroppar.

Samband mellan fria radikaler och högt blodtryck

Vad gör den?
Fria radikaler saknar en elektron. För att stabilisera sig stjäl de elektroner från första bästa molekyl de kommer i kontakt med. Det pågår en ständig kamp. Molekylen som just har blivit bestulen, muterar i sin tur till en ny fri radikal. Detta kan ge upphov till en våldsamt destruktiv kedjereaktion som bryter ner membran och får cellerna att upplösas. Upp till 100 000 fria radikal-molekyler kan uppstå på bara några sekunder…Skrämmande tanke.

Man kan finna en ökad mängd av fria radikaler i blodet hos nästan alla som är sjuka

Vad händer om den får fortsätta?
2,5 miljoner celler dör varje sekund. När en cell dör kopierar den sig och skapar en ny frisk version. När en cell skadad av fria radikaler dör, kopierar den skadade cellen sig till en ny fri radikal.

Skulle DNA-kedjan bli träffad av en fri radikal som tar en av dess elektroner, kan detta med lite otur leda till förändringar i DNA-kedjan.

I praktiken skadas alla människor hela tiden av ett överskott på fria radikaler. Förutom åldrandet ger fria radikaler även upphov till ökad risk för en lång rad sjukdomar: hjärtinfarkt, stroke, cancer, ledgångsreumatism, grå starr, diabetes, m.fl.
Man kan utan överdrift säga, att fria radikaler är den farligaste riskfaktorn och att bättre kontroll av fria radikaler är oerhört angeläget för hälsan.

Den ständigt pågående skadan av fria radikaler leder till åldrande. Man anser t.o.m. att man inte skulle åldras, om man hade full kontroll på de fria radikalerna. Man skulle leva frisk och ung till ca 120 år. Då skulle ”klockan” stanna och man skulle dö utan sjukdom.

Intag av lykopen minskar ansträngnings-inducerade astmabesvär

Vad är en antioxidant?
Antioxidanter är samlingsnamn på ämnen som har förmågan att ”fånga upp” och oskadliggöra de fria syreradikaler som bildas i kroppen. Antioxidanter får vi från det vi äter och kännetecknas ofta av att de ger stark färg till födoämnena. Antioxidanter finns främst i bär, frukt och grönsaker.

Blåbär hör till de absolut bästa bären när man talar om superfrukter.

Vad gör den?
Antioxidanterna lånar ut sina elektroner till de fria radikalerna och kan på så sätt stoppa dess destruktiva framfart. Eftersom de flesta antioxidanterna är stabila i sina molekylstrukturer så kan de inte bli till fria radikaler, även om de lämnar ifrån sig en av sina elektroner. De sätter stopp för de dödliga kedjereaktionerna, men antioxidanten (t.ex. vitamin C) har samtidigt blivit förbrukad. Därför är det viktigt att fylla på med nya.

Men när vitamin E reparerar oxiderade fettsyror blir den själv en fri radikal och måste därför återaktiveras för att den skyddande effekten skall kunna fortsätta. Vitamin C är ett av de vitaminer som kan göra detta. Q10 och glutation (GSH) är två andra.

Med hjälp av antioxidanter så kan vi med andra ord både sakta ner åldrandet och förhindra att svåra sjukdomar uppstår.

En finsk studie som presenterades vid kardiologimötet i Barcelona visar att tillförsel av E- och C-vitamin bromsar tillväxten av ateroskleros i halsartärerna hos män. Effekten var störst hos rökare.

De olika sorterna av antioxidanter samverkar. Har man brist på ett enda antioxiderande vitamin eller spårelement fungerar vårt försvar mot de fria radikalerna sämre och de hinner göra mer skada i kroppen.

Hur sunt vi än lever så utsätts vi ständigt för angrepp av fria syreradikaler. Vid varje andetag, vid all cellförbränning omvandlas en viss del av syret till fria radikaler.

Cellmembran som angrips av fria radikaler som får härja fritt, kommer att härskna. Då bildas giftiga ämnen som i sin tur leder till ännu giftigare ämnen om den negativa spiralen får fortsätta.

Vid ledgångsreumatism ses en ökad oxidativ stress. Den anses vara en direkt orsak till skador i leder och omkringliggande vävnad.

Tillskott av karotenoiden lutein leder till förbättrad syn hos patienter med ögonsjukdom

Varför blanda?
Varje enskild antioxidant skyddar bara mot en enda typ av fri radikal. Det är viktigt att ha klart för sig, att man därför alltid måste tillföra många olika antioxidanter samtidigt.
Så med andra ord, försök äta ut regnbågens alla färger så är du säker på att få i dig en bra balans av antioxidanter. Tänk på att det är färgen i det du äter som visar vilken typ av antioxidant den innehåller.

Kvinnor med höga lykopenhalter har lägre risk för hjärtkärlsjukdom

Små bär har stor betydelse. De innehåller mer antioxidanter än frukt.
Bär som nypon, havtorn, blåbär och jordgubbar har i allmänhet ett mycket högre innehåll av antioxidanter än frukt.

Lägre risk för prostatacancer hos män med höga halter lykopen och andra karotenoider i blodet

Vitaminer, mineraler och spårämnen måste regelbundet tillföras kroppen för att undvika brister och behålla hälsan. Vitaminer är ämnen som är nödvändiga och de måste tillföras via kosten. Vissa vitaminer kan dock i viss utsträckning bildas i kroppen eller av tarmbakterier. Det finns både vattenlösliga och fettlösliga vitaminer.

Spårämnen är mineralämnen där bara små mängder, < 100 mg/dag, behöver tillföras via kosten. Vissa vitaminer och spårämnen har antioxidativa funktioner.

Antioxidanter vitaminer & mineraler
Fria radikaler bildas hela tiden i kroppen, bl.a som en biprodukt av ämnesomsättningen.
Fria radikaler antas vara inblandade vid en rad tillstånd såsom inflammatoriska reaktioner, strålskador, utvecklingen av ateroskleros, alkoholskador, skador orsakade av rökning, utveckling av cancer och det normala åldrandet.

Antioxidanter är ämnen som tillförs via kosten eller är kroppsegna ämnen och fungerar som skydd mot bildning eller effekter av fria syreradikaler.

Exempel på antioxidanter är C- vitamin, E- vitamin, beta-karoten, selen, antocyanider och flavonoider. Flera epidemiologiska studier har visat ett samband mellan intag av bär, frukt och grönsaker (dvs högt intag av antioxidanter) och en lägre risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom och vissa former av cancer.

Lindrigare bristsymtom är inte ovanliga vid flera sjukdomar. Exempelvis kan patienter med dåligt näringsupptag beroende på celiaki, utveckla blodbrist pga brist på järn, folat eller vitamin B12. Andra exempel på bristsymtom är neuromuskulära symtom samt benskörhet beroende på brist på kalcium och vitamin D.
Efter att ha förstått faran med fria radikaler och att räddningen är antioxidanter, så såg vi plötsligt våra vanligaste bär med helt andra ögon!