Antioxidanter är nyckeln till en bättre hälsa!

posted in: info bär | 0
antioxidants

Antocyaniner i frukt och bär motverkar koloncancer
Koloncancer är en cancersjukdom i tjocktarmen. Forskning pekar på att kosten påverkar risken men få tydliga samband finns ännu dokumenterade. Fler nyheter om koloncancer:
Kost med mycket fett är dåligt efter koloncancer.
Grönt te dödar små tumörer i tjocktarmen och förebygger koloncancer.

Antocyaniner
Antocyaniner är färgämnen och antioxidanter som finns i många frukter och bär. De tros ha till uppgift att bl.a. skydda bär mot UV-ljus och sjukdomar.
Några bär rika på antocyaniner:
Aronia
Blåbär

Experiment på råttor och cancerceller från människor pekar på att antocyaniner kan motverka koloncancer. Antocyaniner är de färgämnen som ger många frukter och bär deras mörka röda, lila och blåfärg. De finns bl.a. i aronia och blåbär. Antocyaninerna tycks minska tillväxten av cancercellerna vid koloncancer.

Forskarna såg att i en del fall innebar små förändringar av antocyaninerna att de blev betydligt mer potent motverkade cancer. De tror att detta kan innebära att nya typer av läkemedel med färre biverkningar mot koloncancer kan komma med tiden.

Antocyaniner mot cancerceller
Forskarna testade antocyaniner på cancerceller från koloncancer hos människor i provrör. Olika extrakt av antocyaniner från olika frukter och bär utvärderades bl.a. druvor, rädisor, blåbär och fläderbär. De frukter och bär som valdes ut hade alla kraftig färg p.g.a. av en hög halt av antocyaniner.

Mängden av respektive extrakt som visade sig vara nödvändig för att motverka tillväxten av koloncancer till hälften bestämdes. Den mängd antocyaniner som krävdes varierade beroende av vilken växt de kom ifrån. Bland de mest potenta fanns blåbär och aronia medan rädisor var sämst.

Blåbär och aronia mot koloncancer
I nästa steg prövades en kost rik på antocyaniner på råttor med koloncancer. Råttorna fick antingen extrakt av blåbär eller aronia direkt i maten. Detta minska tecknen på koloncancer med 70% respektive 60% jämfört med en kontrollgrupp.

Små mängder av antocyaninerna når blodet men i matsmältningen tror forskarna att de kan ha större effekt. De utesluter inte att de kan motverka eller förebygga andra typer av cancersjukdomar där.
Källa: Nyfikenvital.org