Antioxidanter är nyckeln till en bättre hälsa!

posted in: info bär | 0
antioxidants

ANTIOXIDANTER! Oxidanter! Fria radikaler! Vad betyder alla dessa svåra ord som kommer från biologernas och emisternas laboratorier?

Vi behöver syre för att leva – det vet vi. Men när kroppens oxidationsprocesser förbrukar syre skapas samtidigt fria radikaler, och det är inte bra om det blir för många av dessa!
Om mängden radikaler blir för stor kan de orsaka skador på celler och vävnader. Det kan leda till immunsviktssjukdomar som ledgikt, hjärtbesvär och cancer.

Även om bildningen av fria radikaler i grunden är en naturlig process, kan ”yttre förhållanden” resultera i en farlig obalans i mängden fria radikaler i kroppen. Sådana förhållanden kan vara tobaksrök, luftföroreningar, UV-strålning, stress, alkohol och dålig kosthållning.

Vi behöver antioxidanter för att skydda kroppen mot överskottet av fria radikaler. Antioxidanterna fångar in och oskadliggör de fria radikalerna.

Vår främsta källa till antioxidanter är bär, frukt och grönsaker. Forskningen visar att en idealisk kosthållning ger oss ett tillskott av hela 200-250 mg antioxidanter varje dag (”5 om dagen”).
Många svenskar skulle må bra av ett dagligt extratillskott med antioxidanter.

I Norge uppskattar myndigheterna att 65 % ökning av intaget av frukt och grönt skulle kunna minska antalet cancerfall med så mycket som 4000 fall per år!

Bland världens alla olika bär, frukter och grönsaker är det faktiskt våra egna blåbär (Vaccinium myrtillus) som ligger i topp när det gäller innehållet av antioxidanter. Det är särskilt en grupp molekyler i bären som svarar för detta, de så kallade antocyanerna. Antocyaner är bärens naturliga färgämnen och de är effektiva antioxidanter.

Människan har i alla tider använt ämnen från bär, växter och frukter för att stärka sin hälsa. Inom folkmedicinen var blåbär känt för sina goda egenskaper. Bland annat användes de mycket mot förkylning och urinvägsinfektioner. Man menade även att bären hade en positiv effekt på och att de kunde lindra smärtor från ledgikt.

De senaste 20 åren har det genomförts en rad studier på området antioxidanter. Resultaten ligger väl i linje med de gamla kunskaperna. Dessutom visar undersökningarna att antioxidanterna har förebyggande verkan på hjärt- och kärlsjukdomar samt flera cancertyper. Blåbär är förstoppande och blåbär är väldigt bra för diabetiker.

Blåbär ligger i topp när det gäller de antioxiderande egenskaperna hos bär, frukt och grönsaker. Försök visar att de är upp till 12 gånger mer antioxiderande än vindruvor och upp till 20 gånger mer antioxiderande än vitaminer.
Källa: Eva Aronelius