Antioxidanter är nyckeln till en bättre hälsa!

posted in: info bär | 0
antioxidants

Lykopen
Lykopen är tillsammans med β-karoten den karotenoid som normalt förekommer i högst halt i kroppen, och då främst i blodplasman. Forskningen har på senare tid fokuserat en hel del på karotenoidernas antioxidativa egenskaper och kartläggning av dess förekomst. Då lykopen innehåller fler dubbelbindningar än övriga karotenoider som valts ut i dessa studier – 13 mot övriga karotenoiders 11 – och de antioxidativa egenskaperna står i förhållande till antalet dubbelbindningar, är det troligt att lykopen har högre antioxidativ potential än de andra karotenoiderna.

I studier har det dessutom visat sig en positiv inverkan på karotenoid-absorptionen genom värmebehandling, det vill säga att exempelvis kokt tomatsås ger en högre åtkomst av lykopen än färska tomater.

Tomater och tomatprodukter har det största lykopeninnehållet i livsmedel. Som livsmedelsfärgämne har lykopen E-nummer E 160 d.
Källa: Wikipedia

__________________________

Vad är Lykopen?
Lykopen är en av mer än 600 växtkarotenider, det är det gula, orangea och röda färgämnet i frukt och grönsaker. Lykopen är det röda färgämnet som finns i tomater och tomatprodukter som ketchup och spagettisås. Det finns också i smärre mänger i grapefrukt, guava, vattenmelon och papaya.

Hur fungerar det?
Karotenider är en antioxidant som skyddar mot cancer och åldersrelaterade sjukdomar. De motverkar de fria radikalernas förstörelse i vävnaderna. Lykopen är en av karotenidera som finn i en större mängd i blodet, vävnaderna, och framför allt i testiklarna, binjurarna, levern, prostatan, bröstet, tarmen och lungorna.

Eftersom Lykopen inte kan omvandlas till vitamin A, har det andra värdefulla biologiska egenskaper. Lykopen är ansedd som en av de mest effektivaste karoteniderna som skyddar mot fria radikaler som förstör viktiga delar i cellerna, inklusive lipiderna, slemhinnor, proteiner och DNA.

Vad visar forskningen?
Studier visar att personer som äter stora mänger mat innehållande Lykopen, som kokta tomater, har en reducerad risk att få prostata-, lung- och tarmcancer. En av många studier där 21 män med prostatacancer som intog lykopentillskott, visade en reducering av den okontrollerade tillväxten av prostatacancercellerna och återställt omsättningen av normala celler. I djurförsök där Lykopen förekommer i lung-, tarm- och bröstcancer visar samma effekt på cancercellerna.

Lykopen tillhör klassen – phytokemikalier.
Källa: Nättidningen Dagens Hälsa

__________________________

Lykopen i tomat ger skydd mot UV-strålning
Tomat innehåller lykopen, en karotenoid, som ger tomaten dess röda färg. Ny forskning visar att genom att äta tomater kan du öka ditt naturliga skydd mot solens UV-strålning. Tidigare forskning har visat att tomat även skyddar mot cancer och rynkor.
Källa: www.sund.nu