Antioxidanter är nyckeln till en bättre hälsa!

posted in: info bär | 0
antioxidants

– Bären innehåller vitaminer och deras förstadier samt flavonoider och andra fenoliska föreningar. Man har konstaterat bärens positiva hälsoverkan i befolkningsundersökningar, berättar fil. dr. KAISU RIIHINEN från Kuopio universitet.

C-vitamin är ett näringsämne som lätt förstörs i konservering och i olika processer och är känsligt för uppvärmning, ljus och syre. Samma förhållanden påverkar fenoliska föreningar men inte lika märkbart.

– Upphettning vid tillredning av sylt eller nektar reducerar mängden av flavonoider till 60–80 procent. Detta har inte i sig själv så stor betydelse eftersom det kan finnas större koncentrationsvariationer mellan olika bärpartier beroende på mognadsgraden. De industriella bärprodukterna kan innehålla avsevärda mängder fenoliska föreningar, säger Riihinen.

Flavonoider förekommer vanligen i bärens skalskikt. Det är att föredra att bären äts eller tillreds hela. Förångad saft innehåller endast en femte del av bärens flavonoider, det mesta blir kvar i skalmäsket. Det lönar sig att ta vara på skalmäsket och utnyttja det.

Nya bärprodukter har kommit ut på marknaden men ganska småskaligt. Det skulle finnas potential i bärkonsumtionen men människornas kostvanor förändras inte snabbt. Under min egen forskarkarriär har jag märkt att intresset för bärforskningen ökar år för år. Förhoppningsvis kan man för marknadsföringen utnyttja bärens positiva hälsoeffekter i framtiden, funderar Riihinen.
Källa: Kotitalous.org