Vad är en fri radikal?

Det är en ostabil och elak molekyl som orsakar stor skada i våra kroppar.
När en frukt ruttnar beror det på att det oxideras. Samma nedbrytande process äger hela tiden rum i människokroppen. Man skulle kunna säga att kroppen rostar inifrån. Man har t.ex. räknat ut, att det sker flera hundra skador på arvsmassan, DNA, i varje cell varje dag.
Hur uppkommer den?
2 till 5 procent av syret vi andas bildar fria radikaler. Syret vi behöver för att överleva dödar oss sakta. Ju mer energi vi behöver och ju mer vi äter desto fler fria radikaler bildas.

Solning, stekt mat, stress, förbränning i våra celler, alltså vid ämnesomsättningen, mediciner och rökning är bara några exempel på när det bildas extra mycket fria radikaler i våra kroppar.

Vad gör den?

Fria radikaler saknar en elektron. För att stabilisera sig stjäl de elektroner från första bästa molekyl de kommer i kontakt med. Det pågår en ständig kamp. Molekylen som just har blivit bestulen, muterar i sin tur till en ny fri radikal. Detta kan ge upphov till en våldsamt destruktiv kedjereaktion som bryter ner membran och får cellerna att upplösas. Upp till 100 000 fria radikal-molekyler kan uppstå på bara några sekunder…Skrämmande tanke.

Vad händer om den får fortsätta?

2,5 miljoner celler dör varje sekund. När en cell dör kopierar den sig och skapar en ny frisk version. När en cell skadad av fria radikaler dör, kopierar den skadade cellen sig till en ny fri radikal.

Skulle DNA-kedjan bli träffad av en fri radikal som tar en av dess elektroner, kan detta med lite otur leda till förändringar i DNA-kedjan.

I praktiken skadas alla människor hela tiden av ett överskott på fria radikaler. Förutom åldrandet ger fria radikaler även upphov till ökad risk för en lång rad sjukdomar: hjärtinfarkt, stroke, cancer, ledgångsreumatism, grå starr, diabetes, m.fl.
Man kan utan överdrift säga, att fria radikaler är den farligaste riskfaktorn och att bättre kontroll av fria radikaler är oerhört angeläget för hälsan.

Den ständigt pågående skadan av fria radikaler leder till åldrande. Man anser t.o.m. att man inte skulle åldras, om man hade full kontroll på de fria radikalerna. Man skulle leva frisk och ung till ca 120 år. Då skulle ”klockan” stanna och man skulle dö utan sjukdom.