Kråkbär

Nordkråkbär ger mera bär eftersom det har både han- och honblommor på en och samma planta; vanligt kråkbär har dem på skilda individer. Och nordkråkbär är större till sin växt, och ger större bär, eftersom det har dubbelt så många kromosomer som vanligt kråkbär.

Kråkbär täcker stora arealer i Lappland, eftersom det utan problem lever genom snöfria vintrar. Och av våra bär klarar kråkbäret bäst av luftföroreningar. Redan på 1700-talet skrev Linné om växtligheten kring en koppargruva: “endast kråkbäret tycks klara både svavelrök och frost”.

Läkeört

Rå saft av bären, i värkande ögon, hjälper mot snöblindhet. Kom ihåg steriliteten om du prövar det knepet! Du vill inte ha nya sjukdomsalstrare eller irritanter i redan irriterade ögon. Eskimåer har kokat både rot och bark av kråkbär till te, och baddat sjuka ögon med teet. Samma te har använts mot gråstarr.

Förutom de just nämnda gamla användningarna kan du dricka kråkbärssaft för att få starkare kapillärer. Liksom blåbär, svarta vinbär, aroniabär, och andra starkt färgande bär innehåller kråkbäret nämligen stora mängder flavonoider.
Flavonoider är antioxidanter vilka verkar just stärkande på våra kapillärer, och vilka hjälper hålla rent hus i våra ådror.
Källa: henriettesherbal.com

Kråkbäret har länge haft ett lite dåligt rykte. Det beror kanske på att det på bladen sitter små svampar som är giftiga. Ibland har man kunnat läsa om plötslig fiskdöd i skogstjärnar och orsaken kan ibland ha varit att kråkbärsriset vuxit sig ner till vattenytan och där spridit giftet från sina blad ut till fiskarna som är mycket känsliga för detta.

Till Butiken