Om tranbär

Tranbär (Vaccinium oxycoccus; Vaccinium macrocarpon) är lingonliknande bär som liksom blåbär tillhör ljungväxterna. Växten klarar kyla och frost mycket bra. Den växer på myrar och mossar och är ofta svår att hitta eftersom den gömmer sig i mossan.

Verksamma beståndsdelar

De verksamma beståndsdelarna är fruktos, polyfenoler som antocyanidiner, proantocyanidiner, katekiner, en okänd polymer, kolhydrater, fibrer, växtsyror och vitamin C. En mycket välgjord japansk studie visade att särskilt antocyanidinen peonidin starkt ansamlades i urinen efter intag av tranbärsjuice. Den högsta koncentrationen av antocyaniner sågs efter 3-6 timmar efter intaget. Cirka 5% av intagna antocyaninidier och proantocyanidiner kunde återfinnas i urinen inom 24 timmar.

Kuriosa

Namnet kommer av att tranor gärna äter bären. Plantan växer horisontellt efter marken och kan bli upp till en meter lång. Den blommar i maj-juni. Bären är bourgognefärgade. Tranbär förekommer i bland annat Europa och Nordamerika.

Tranbär och hälsa

Traditionellt har tranbär använts inom folkmedicinen för behandling av herpesmunsår och förebyggande och behandling av olika urinvägsinfektioner som blåskatarr. Cirka 60 procent av alla kvinnor drabbas av urinvägsinfektion under sitt liv och hos 20 procent är infektionerna återkommande.

På sjukhusen i USA ordineras idag ofta tranbärsjuice vid återkommande urinvägsinfektioner. Tidigare trodde man att effekten berodde på en surgörning av urinen. Idag vet man att innehållet av fruktos, proantocyanidiner och den okända polymeren gör att urinvägsbakterier som Escherichia coli (E. coli) inte kan fästa vid slemhinnorna i urinvägarna.

I synnerhet har proantocyanidiner en “antiklibbningseffekt” som gör att bakterierna inte kan fästa vid urinvägarnas slemhinna. En studie har visat att proantocyanidinerna även skyddar mot kolibakterier som är resistenta mot antibiotika. Andra studier har visat att tranbär minskar mängden av joniserat kalcium i urinen med upp till 50%. På så sätt minskas även risken för vissa typer av njursten.

En systematisk s.k. Cochrane-analys visade att tranbär säkerställt kunde minska risken för urinvägsinfektion hos sexuellt aktiva kvinnor. En annan studie visade att användandet av antibiotika nästan halverades hos kvinnor som använt tranbärsjuice.

Aktuell forskning har visat att tranbärsextrakt även har en hämmande effekt på magsårsbakterien Helicobacter pylori. Mekanismen är hämning av magsårsbakteriens viktiga enzym ureas och genom att hämma bakteriens energibildning. Magsårsbakterien använder sig av enzymet ureas för att bilda basiskt urinämne. Detta neutraliserar magsyran och ökar möjligheten för bakterien att överleva i den annars sura miljön.

Man har också visat att ämnen i tranbär minskar risken för tandköttsinflammation genom att minska vidhäftandet av vissa bakterier som streptococcus mutans och mitis i tandköttet. En studie från University of Rochester i USA visade att daglig tillförsel av tranbärsjuice minskade risken för att bakterierna skulle sätta sig fast i tandköttet med 67-85%. Detta minskar starkt risken för tandköttsinflammation och tandlossning.

En studie har visat att tranbärsextrakt i något högre koncentration kan ha en positiv effekt vid typ 2-diabetes bland annat genom att minska biverkningarna vid sjukdomen. Det finns också rapporter om att tranbär genom sitt innehåll av viktiga antioxidanter har en positiv effekt på hjärtkärlssjukdom.

Forskning har visat att en flavonoid-fraktionen från tranbär hämmar celldelningen av flera tumörceller. I en aktuell översiktsartikel från den tunga näringstidskriften American Journal of Nutrition från 2007 diskuteras hur ämnen i tranbär har starka potentiella skyddande effekter mot olika typer av cancer i tjocktarm, bröst, prostata och lungor. Den bakomliggande mekanismen skulle kunna vara påslag av programmerad celldöd av cancercellerna, minskad aktivitet av enzymet ornitindekarboxylas (ODC) och hämning av inflammatoriska mekanismer. Stimulering av ODC leder annars till bildning av ämnen (s.k. polyaminer) som stimulerar delningen av cancerceller. Hittills är dock nästan all forskning gjord på mänskliga tumörceller i cellodling.

Biverkningar med tranbär är sällsynta. Man kan vid högt intag påverka blodförtunningsmedlet waran. Vid en mindre daglig förtäring gäller dock inte detta. Ibland förekommer magirritation och i få fall kan risken för en viss typ av oxalatnjursten öka.

Sammanfattningsvis har tranbär intressanta effekter vid urinvägsinfektion, magsår och tandköttsinflammation. Experimentell forskning har visat att ämnen från tranbär kan hämma flera cancertyper. Dessutom finns stöd för positiva effekter vid hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes.
Källa: Prima Vi
REFERENSER
Bodet C et al. Inhibition of periodontopathogen-derived proteolytic enzymes by a high-molecular-weight fraction isolated from cranberry. Journal of Antimicrobiology and
Chemotherapy 2006;57:685-690.
Bodet C et al. Anti-inflammatory activity of a high-molecular-weight cranberry fraction on macrophages stimulated by lipopolysaccarides from periodontopathogens. Journal of Dental Research 2006;85:235-239.
Bruyère F. Use of cranberry in chronic urinary tract infections (På franska!). Medicine Maladies Infection 2006;36:358-363.
Chambers BK et al. Can cranberry supplementation benefit adults with type 2 diabetes? Diabetes Care 2003;26:2695-2696.
Ferguson PJ et al. A flavonoid fraction from cranberry extract inhibits proliferation of human tumor cell lines. Journal of Nutrition 2004;134:1529-1535.
Franco AVM. Recurrent urinary tract infections. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and gynecology. 2005;19:861-873.
Haglund O. Välförtjänt Nobelpris till upptäckarna av magsårsbakterien. Incitament 2005; nr. 7:573-578.
Jepson RG et al. A systematic review of the evidence for cranberries and blueberries in UTI-prevention. Molecular Nutrition & Food Research. 2007;51:738-745.
Jepson RG et al. Cranberries for preventing urinary tract infections (Review). The Cochrane Library 2007; Issue 3.
Jepson RG et al. A systematic review of the evidence for cranberries and blueberries in urine tract infection prevention. Nutrition and Food Research 2007;51:738-745.
Kontiokari T et al. Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infection in women. British Medical Journal 2001;322:1571-1576.
Lin YT et al. Inhibition of Helicobacter pylori and associated urease by oregano and cranberry phytochemical synergies. Applied Environmental Microbiology 2005;71:8558-8564.
Lynch DM. Cranberry for prevention of urinary tract infection. American Family Physician 2004;70:2175-2177.
Määttä-Riininen KR et al. Catechins and procyanidins in berries of vaccinium species and their antioxidant activity. humans and positive changes in albumin and fibrinogen fractions. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2005;53:8485-8491.
McMurdo MET et al. Does ingestion of cranberry juice reduce symptomatic urinary tract infections in older people in Hospital? A double-blind, placebo-controlled trial. Age and Agening 2005;34:256-261.
Neto CC. Cranberry and its phytochemicals: A review of in vitro anticancer studies. J Nutr 2007;137:186S-193S. R et al. The action of berry phenolics against human intestinal pathogens. BioFactors 2005;23:243-251.
Reid G. The role of cranberry and probiotics in intestinal and urogenital tract health. Critical Review of Food Science and Nutrition 2002;42 (3 suppl):293-300.
Ruel G et al. Low-calorie cranberry juice supplementation reduces plasma oxidized LDL and cell adhesion molecule concentrations in men. British Journal of Nutrition 2007; Epub ahead of print aug. 2007.
Santillo VM et al. Cranberry juice for the prevention and treatment of urinary tract infections. Drugs Today (Barc) 2007;43:47-54.
Steinberg D et al. Effect of a high-molecular-weight component of crauanberry on constituents of dental biofilm. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004;54:86-89.
Stothers L. A randomized trial to evaluate effectiveness and cost effectiveness of naturapoathic cranberry products as prophylaxis against urinary tract infection in women. Canedian Journal of Urology
__________________________

Tranbär gör antibiotika mot magsår mer effektivt

Tranbär för kvinnor förstärker effekten av antibiotika mot bakterien som orsakar magsår. Effekten blev 10% bättre. För män gick däremot ingen nytta att se.

Helicobacter pylori klarar av att överleva i den sura magen och kan där orsaka magsår, magkatarr och cancer. När man såg sambandet mellan bakterien och sjukdomar kom en rad nya läkemedel baserade på antibiotika som revolutionerade behandlingen.
Tranbär mot bakterier

Tranbär är sedan tidigare känd för att kunna motverka sjukdomsalstrande bakterier som kan hittas i mun, urinvägar och magen. Dessa studier har emellertid skett i provrör och effekten när man dricker tranbärsjuice är mindre studier.
Tranbärsjuice mot magsår

Studien var en slumpmässigt dubbelblind och placebokontrollerad med 177 patienter med “magsårsbakterien” Helicobacter pylori. Patienterna fick initialt tre antibiotika tillsammans med antingen 250 ml tranbärsjuice eller en placebodryck två gånger dagligen under en vecka. De fick sedan antingen bara tranbärsjuice eller placebodrycken under två veckor.

I studien såg man signifikanta fördelar för de kvinnor som fick tranbärsjuice jämfört med de som istället drack placebodrycken. Hos de kvinnor som både fick tranbärsjuice och antiobiotika utplånades bakterien hos 95,2% jämfört med 86,8% hos de som bara fick antibiotika. Hos män gick inte någon fördel att se.
Bakterierna får svårare att fästa

Forskarna menar att tranbärsjuice gör det svårare för bakterierna att fästa. Därmed blir de mer känsliga för både antibiotika och magens naturliga tömning.

Studien är publicerad i Molecular Nutrition & Food Research.
Källa: Nyfikenvital.org